הכנת הרכב לחורף

אחד הטקסים הגבריים של המאה העשרים ואחת הוא הכנת הרכב לחורף.

החורף הישראלי זהה לעונת הקיץ במדינות מסוימות, דבר הגורם לנהגים רבים להקל ראש במשימת הכנת הרכב לחורף.

בכדי להבטיח את בטיחות הנסיעה גם בימי החורף מומלץ לבצע את הבדיקות הבאות:

בדיקת בלמים

ללחוץ על דוושת הבלמים ולא להרגיש את הרכב עוצר הוא הסיוט של כל נהג, בימי החורף רגישות הבלמים היא גבוהה יותר דבר המעלה את הסיכוי לתקלות.

טרם הגעת הגשם מומלץ לבדוק את מצב רפידות הבלמים והצלחות.

את בדיקת הבלמים חובה לבצע במוסך המתמחה בכך, הבדיקה היא ממוחשבת ואינה מסתמכת על ניסיונכם וידיעותיכם כנהגים.

בדיקת צמיגים

בדיקת צמיגים ניתן לבצע בצורה עצמאית על ידי בחינה ויזואלית של הצמיג, חשוב לוודא שהצמיג לא התייבש, קרי קיימים על שטח הפנים שלו סדקים.

אינדיקציה נוספת היא בדיקת עומק החריצים על פני שטח הפנים של הצמיג כאשר העומק התקני המומלץ הוא 5 מ"מ.

במידה ואחיזת הרכב בכביש נחלשת והוא אינו בולם כנדרש חובה להחליף את הצמיגים.

בדיקת נוזלי הרכב

לצורך פעולתו התקינה זקוק הרכב שלנו לנוזלים כגון: נוזל בלמים, שמן מנוע, "אנטי-פריז" ונוזל שמשות. חשוב לבדוק את מצב נוזלי הרכב וזרימתם התקינה במערכת.

לקראת החורף מומלץ להשתמש בנוזלים המכילים תוסף נגד קיפאון.