מצברים בתל אביב, מצבר איכותי תל אביב מחליפים ביוסי מצברים

העקרון מאחורי שירותי החלפת המצברים ביוסי מצברים   מצברי הרכב הינם רכיבים בסיסיים במערכת הטעינה וההנעה. כחלק ממערכת ההנעה, תפקיד המצבר הוא     לשלוח זרם חשמלי למתנע כך שהרכב יהיה מסוגל להניע ולפעול. בנוסף, המצבר אחראי לאספקת חשמל     לרכיבים חשמליים נוספים, כמו הרדיו והאורות הפנימיים והחיצוניים של הרכב כאשר הביקוש עולה על יכולת ההספקה של [...]