תקן EU לרכישת צמיגים

התקן האירופאי לצמיגים, תקן EU, בא לעשות סדר בתעשיית הצמיגים והחל משנת 2011 חובה על יצרני הצמיגים להצמיד תווית לצמיג המפרטת מהי צריכת הדלק הממוצעת, מהם ביצועי הבלימה והרעש הנובעים משימוש בצמיג.

מדד צריכת הדלק ניתן על ידי סימון האותיות A-G כאשר A משמעו צריכת דלק נמוכה ו – G צריכת דלק גבוהה.

היות והצמיגים אחראים על 20% מצריכת הדלק בחירה נכונה של הצמיג יכולה לחסוך לכם כסף רב.

מדד הבלימה מציין מהו המרחק הבלימה של הצמיג בכביש רטוב, גם מדד זה ניתן על ידי סימון האותיות A-G כאשר A משמעו מרחק בלימה קצר ו – G מרחק בלימה ארוך.

ההבדל הממוצע בין כל דירוג הוא כ- 5 מטרים.

מדד הרעש החיצוני הנמדד בדציבלים מסומן על ידי שלושה קווים, קו אחד משמעו צמיג שקט ושלושה קווים צמיג המפיק צליל רעש גבוה בעת הנסיעה.

ידיעת התקן ושימוש בו מאפשרת להשוות בין יצרני הצמיגים השונים ולאזן בין מאפייני הצמיג ומחירו.